BTC/USDT

55,770.56

$55,770.56
Biến động giá 24h

2,435.75 +4.34%

Giá cao nhất 24h

58,650

Giá thấp nhất 24h

55,241.63

Khối lượng 24h(BTC)

71,030.82

Khối lượng 24h(USDT)

4,053,201,281.14

Price(USDT) Sell Qty
9172.061675 5986.08909518
238.850515 41339.94110332
0.145 62080.95305401
44.207885 49352.58093528
0.088156 71921
2.86207536 29835.99109183
16.59279945 79631.03351525
2.608772 300571.94415122
0.082 957772.113826
0.082 18030.21968171
0.082 18030.21968171
0.082 18030.21968171
0.082 18030.21968171
0.082 18030.21968171
0.082 18030.21968171
0.082 18030.21968171
0.082 18030.21968171
0.082 18030.21968171
0.082 18030.21968171
0.082 18030.21968171
0.082 18030.21968171
0.082 18030.21968171
0.082 18030.21968171
Price(USDT) Buy Qty
9172.061675 5986.08909518
238.850515 41339.94110332
0.145 62080.95305401
44.207885 49352.58093528
0.088156 71921
2.86207536 29835.99109183
16.59279945 79631.03351525
2.608772 300571.94415122
0.082 957772.113826
0.082 957772.113826
0.082 957772.113826
0.082 957772.113826
0.082 957772.113826
0.082 957772.113826
0.082 957772.113826
0.082 957772.113826
0.082 957772.113826
0 18030.21968171
Mua BTC
- USDT
USDT
BTC
0%
Bán BTC
- BTC
USDT
BTC
0%

Giao dịch đang chờ khớp lệnh (0)

Lịch sử lệnh

1 ngàytuầnthángquý

Date Time Pair Type Side Price Amount Matched Total Activation conditions Cancel all
Đăng nhập để xem thông tin
Date Time Pair Type Side Price Amount Matched Total Activation conditions Cancel all
Đăng nhập để xem thông tin